SNPI Blog

Aandelen in alle soorten en maten

Door Laura van Diek | donderdag 29 juli 2021

Gefeliciteerd! Onlangs heeft u besloten om uw medewerkers mede-aandeelhouder te maken van uw bedrijf. Nu u deze knoop heeft doorgehakt komt u erachter dat een aandeel in vele soorten, vormen en maten te verkrijgen is. Hoe maakt u de juiste vervolgkeuze?
U heeft erover nagedacht hoe u uw medewerkers het beste kunt belonen, boeien of binden of u staat op het punt om uw medewerkers het bedrijf over te laten nemen en daarom heeft u ervoor gekozen om uw medewerkers mede-eigenaar te maken door aandelen aan hen ter beschikking te stellen. Door sommigen wordt dit gezien als de meest zuivere vorm van financiële medewerkersparticipatie, maar SNPI vindt dat elk bedrijf en elke DGA de vorm moet kiezen die het best bij de doelen past.

Vervolgkeuzes

Allereerst begint u met het ontwerpen van het plan. Hoe past het plan bij uw doelstellingen en wat zijn de wensen. Is dat allemaal bepaald, dan heeft u daarna een aantal vervolgkeuzes. In deze blog gaan we in op de keuze uit de verschillende soorten aandelen. Welke andere keuzes meespelen kunt u onder meer terugvinden in het handboek ‘Iedereen Aandeelhouder’. Belangrijk is om bij de start de juiste keuzes te maken. Na invoering van de regeling is het niet handig om veel te moeten bijstellen. Dat brengt te veel onrust en ondermijnt het draagvlak van de regeling.

Verschillende soorten aandelen 

Door het bezit van aandelen zal een medewerker mede-eigenaar worden van uw bedrijf. Wat niet iedereen weet, is dat er niet één soort aandeel bestaat.

Aandelen
Gewone aandelen geven stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Daarnaast geeft een gewoon aandeel het recht op een deel van de winst. Dit winstaandeel wordt in de vorm van dividend uitbetaald. En uiteraard deelt de aandeelhouder mee in de groei van de waarde van de aandelen van het bedrijf.

Stemrechtloze aandelen
Stemrechtloze aandelen zijn aandelen waaraan geen stemrecht is verbonden in de AVA. Verder zijn de rechten en plichten gelijk. Deze groep aandeelhouders zijn aanwezig in de AVA. Deze vorm wordt vaak gekozen voor externe investeerders en soms ook voor kleine groep medewerkers, die een klein belang hebben in de organisatie en op een andere manier inspraak hebben in de organisatie.

Letteraandelen
Dit zijn aandelen waaraan specifieke rechten en plichten worden gekoppeld of juist afgekoppeld, bijvoorbeeld het stemrecht rond het benoemen van de directie. We noemen deze aandelen zo, omdat we de aandelen 'letteren' om ze van elkaar te kunnen onderscheiden. Meestal hebben verschillende (groepen) aandeelhouders verschillende rechten en plichten als hiervoor wordt gekozen. De ene groep heeft aandelen A, de andere aandelen B enzovoort.

Cumulatief preferente aandelen
Cumulatief betekent opstapelend, preferent staat voor voorrang. Preferent betekent dat pas als dividenden zijn uitbetaald aan de preferente aandeelhouders, ook dividenden aan anderen uitgekeerd worden. Cumulatief preferent betekent dat dit ook geldt voor opeenvolgende jaren als daarin geen dividend is uitgekeerd. Deze aandelen geven dus ook recht op het uitkeren van achterstallig dividend met voorrang.

Prioriteitsaandelen
Prioriteitsaandelen zijn in principe aandelen met meer medezeggenschap. Deze aandelen bezitten speciale rechten. Welke rechten dit zijn, moet in de statuten worden opgenomen. Prioriteitsaandelen zie je vaak in familiebedrijven, want op deze manier kunnen bepaalde aandeelhouders meer zeggenschap houden over de onderneming. Prioriteitsaandelen zijn ook bij uitstek geschikt om vijandige overnames tegen te houden. 

Combineren 

Er bestaan zelfs nog meer vormen van aandelen en u kunt er ook nog voor kiezen om een combinatie van verschillende aandelen uit te geven. Het is goed om bij het begin goed na te denken over hoe u dit over een langere periode wilt regelen. Ook niet alle soorten aandelen zijn geschikt om voor medewerkers beschikbaar te stellen. SNPI ziet dat bij het uitgeven van aandelen voor medewerkers vaak wordt gekozen om het zo overzichtelijk mogelijk te maken. SNPI kan u hier meer over vertellen tijdens een gratis eerste adviesgesprek.

Kennismakingsgesprek inplannen

Hulp nodig?

Wij zien veel ondernemers worstelen met het maken van de keuzes bij het belonen en betrekken van medewerkers. Ziet u er wel iets in om medewerkers mede-eigenaar te maken? Wij helpen u graag verder!

Wie zijn wij? 

SNPI is het expertisecentrum voor financiële participatie in Nederland en ondersteunt bedrijven bij het mede-eigenaar maken van medewerkers in het bedrijf waar zij werken. SNPI is onafhankelijk en non-profit. Kijk voor meer informatie op www.snpi.nl.

Wij helpen jaarlijks tientallen bedrijven met medewerkersparticipatie en hanteren zoveel mogelijk vaste bedragen voor onze dienstverlening. Heeft u nog geen regeling, maar denkt u er wel over? Nu is een goed moment om te starten met een eigen participatieplan.

New call-to-action

Ja, ik blijf graag op de hoogte van nieuwe blogs

Recente blogs