SNPI Blog

Medewerkers motiveren met communities

Door Pascale Nieuwland-Jansen | dinsdag 7 februari 2017

Medewerkers communiceren de hele dag over hun werk en hun bedrijf. Dat doen ze met elkaar, met klanten, in hun zakelijke netwerken, in privésituaties – de beroemde verjaardagsfeestjes – en dat alles raakt steeds meer met elkaar vermengd via social media.

lees meer

Tags: medewerkers motiveren

Hoe een aandelenplan mede-ondernemerschap stimuleert

Door Pascale Nieuwland-Jansen | woensdag 3 februari 2016

U heeft een plan, maar u ziet minder effect dan u had gedacht. Het plan leeft te weinig bij de medewerkers of u wilt nog meer effect halen uit het plan. Tijd om aan de bedrijfscultuur te gaan werken.

lees meer

Tags: medewerkers motiveren, aandelenplan, HRM-beleid, werknemers betrekken, medewerkers, werknemers

Financiële participatie voor fijnproevers

Door Jeanne Hoogers | dinsdag 9 december 2014

Het jaarlijkse SNPI diner in Des Indes in Den Haag is een avond voor fijnproevers. En dan bedoel ik eigenlijk niet eens het verfijnde menu, maar veeleer het tafelgesprek en de presentaties tussen de gangen door.

lees meer

Tags: medewerkers motiveren, financieel participatieplan, HRM-beleid, communicatie over participatieplan, financiele werknemersparticipatie, gedrag medewerkers veranderen

De dag na Ben Tiggelaar

Door Pascale Nieuwland-Jansen | vrijdag 7 november 2014

Elk jaar doe ik wel een cursus of workshop. Ik heb het mijzelf verplicht. Zodra je stopt met leren, sta je stil. Zo is dat persoonlijk en ook voor bedrijven.

lees meer

Tags: financiële participatie, medewerkers motiveren, financieel participatieplan, fianciele participatie, succes, veranderproces, financiele werknemersparticipatie, gedrag medewerkers veranderen, bedrijfsresultaat, oriëntatieworkshop, veranderpsychologie

Een goed aandelenplan beweegt

Door Pascale Nieuwland-Jansen | maandag 27 januari 2014

Als beheerder en adviseur bij participatieplanen laat Van Lanschot regelmatig onafhankelijk onderzoek uitvoeren. In het meest recente onderzoek staat de vraag centraal of aandelenplannen crisisbestendig zijn en of het belonen van medewerkers door fianciële instrumenten nog wel bij deze tijd past.

lees meer

Tags: medewerkers motiveren, praktische tips, Van Lanschot Bankiers, medewerkeraandeelhouders, aandelen voor medewerkers

MI Consultancy maakt van medewerkers mede aandeelhouders

Door Pascale Nieuwland-Jansen | donderdag 12 september 2013

MI Consultancy,  leverancier van het NeoZis ZorgInformatieSysteem, heeft succesvol aandelen overgedragen aan de medewerkers. SNPI heeft als kenniscentrum op het gebied van medewerkerparticipatie dit proces op een succesvolle manier begeleid.

lees meer

Tags: medewerkers motiveren, personeelsaandelen, aandelen voor medewerkers

Crisis? Doen uw medewerkers er een schepje bovenop?

Door Henk van der Schaft | woensdag 21 augustus 2013

In tijden van crisis en oplopende werkloosheid doen werknemers er een schepje bovenop. Toch? Uit onderzoek door Motivaction blijkt dat dit niet vanzelf spreekt. Wat kun je doen om medewerkers te betrekken bij het bedrijf in tijden dat het tegenzit.

Door Henk van der Schaft

Uit onderzoek door Motivaction blijkt dat driekwart van de Nederlandse werknemers het helemaal niet nodig vindt om harder te werken of ’s avonds over te werken om hun bedrijf door de crisis te helpen. Dit nieuws heeft veel kranten gehaald, van Telegraaf tot Volkskrant. We weten niet precies waarom Nederlandse werknemers dit vinden. Zien ze betere, andere mogelijkheden om een bijdrage aan het bedrijf te leveren? Of hebben ze een enorm gebrek aan tijd? Wat is er aan de hand?
Uit ander onderzoek blijkt dat medewerkers wel bereid zijn hun salariseisen bij te stellen. Arbeidsmarktonderzoek van Randstad laat zien dat vier op de tien werknemers (37 procent) bereid is salaris in te leveren als ze daarmee hun baan zouden redden. Is tijd belangrijk dan geld voor de gemiddelde Nederlander of gaat het hier meer om de vraag: Wat krijg ik er voor terug. Ook werknemers die van baan naar baan gaan, willen eventueel salaris inleveren als er een mooie ervaring, extra training of vast contract tegenover staat. Het onderzoek van Motivaction bevestigt wel de behoefte aan zekerheid bij werknemers. Liever een hoog vast salaris zonder bonus dan een lager salaris met een grotere bonuscomponent.

Zekerheid
Blijkbaar willen Nederlandse werknemers wel iets doen voor het bedrijf als daar iets voor henzelf, bijvoorbeeld baanzekerheid tegenover staat. Wat zegt dit over bedrijfsbrede aandeelhoudersplannen als instrument in tijden van crisis? Is het daar nu niet de tijd voor – mensen willen zekerheid, geen bonus. Of juist wel: aandeelhouderschap prikkelt medewerkers om slim mee te denken over meer resultaat en kansen van het bedrijf waar zij zelf dan direct belang bij hebben, als aandeelhouder.  Kortom: levert het aandeelhouderschap werknemers  zekerheid op?

Bedrijfsresultaat
Aandeelhouderschap door werknemers levert het bedrijf betere resultaten op. Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat bedrijven waar de werknemers tevens mede- aandeelhouder zijn financieel beter presteren dan bedrijven zonder werknemer-aandeelhouders. Voorwaarde is wel dat de werknemers relevante informatie van de directie krijgen over waar de knelpunten zitten en hoe zij kunnen bijdragen aan de verbetering van het resultaat. Ook moet de directie open staan voor ideeën van werknemers, bijvoorbeeld als die worden ingebracht op de aandeelhoudersvergadering.

lees meer

Tags: medewerkers motiveren, concurreren, bedrijfsresultaat, aandelen voor medewerkers

Ja, ik blijf graag op de hoogte van nieuwe blogs

Recente blogs